Domänen bergqvist.se används av familjen Bergqvist för personliga hemsidor och epost.